הללויה שירה אופיר" תקנון ותנאי שימוש לאתר

הללויה קדושה ויודאיקה ע"י שירה אופיר טל מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו

בכתובת :

השימוש באתר :

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותה של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות הינה להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בה וכן כיצד משתמשת מפעילת האתר במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים בה או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

כמו כן, תקנון זה נחשב כהסכם מחייב בין בעלי האתר לבין הגולשים באתר האינטרנט של החברה.

קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו "התקנון"

יצוין כי ביצוע הזמנה באתר על ידי הלקוח – אזי פעולה זו תפורש כהצהרה להסכמת הוראות התקנון.

כמו כן, התנאים באתר מנוסחים בלשון זכר יחיד/רבים מטעמי נוחות בלבד וניסוח זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד.  

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא הצורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת שלא יהיה לרבות פלאפון, סלולארי, מחשב נייד, טאבלט וכיו"ב.

הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד, בעל תעודת זהות ישראלית אשר מחזיק בבעלותו כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק ומכובד בישראל על ידי אחד מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – "כרטיס אשראי")

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במספר הפלאפון 050-3231113.

קניין רוחני

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות תמונות, מאגרי מידע, וידאו, טקסט ("תוכן"), עיצובים למיניהם בקטגוריות וכן סימני מסחר וכיו"ב הינם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי אשר אישר לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

כמו כן, אין להעתיק, להפיץ , לשנות, וכן למכור או להשכיר כל חלק מהנ"ל באף פלטפורמה שהיא ואף לא ישירות בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי זכויות אחרים (לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה) ככל שתינתן.

בתנאי שהנך זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת ו/או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה לשימוש אישי בלבד שאינו מסחרי.

הצהרות משתמש

בעת הגלישה באתר הנך מתחייב ומצהיר כדלקמן :

 (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית;

 (2) כל רכישה באתר תחייב את המשתמש להירשם לאתר ולהזין פרטים אישיים ובינהם : שם מלא, כתובת, מיקוד, ת.ד, טלפון ומייל עליך לוודא כי הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ובעת ביצוע ההזמנה  באתר (עת הרכישה) הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים – פרטים שגויים ו/או מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך באפשרות להשתמש בשירותי האתר;

(3) חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון;

 (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות סקריפט, BOT,  וכיו"ב.;

(6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר;

 (7) שימושך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים;

(8) שידוע לך שהמוצרים נבדקים בקפידה רבה טרם שליחתם והאחריות הבלעדית לטיפול ותחזוקה בהם בהתאם להוראות האתר היא על הלקוח.

(9)האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו או את חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

מדיניות פרטיות

מפעילת האתר הינה דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה. על אף מאמצי אבטחת המידע אינה קיימת וודאות מוחלטת שהמידע אינו ייחשף במקרה של פריצה למערכות או לשרתי האתר כמו כן, המשתמש מסכים כי מפעילת האתר במקרה זה אינה תישא באף אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיה, וכן המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה בעקבות כך.

כמו כן, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי זאת ועוד מפעילת האתר הינה רשאית לשמור במאגריה מידע אשר נמסר באמצעות המשתמש קרי : מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.

נתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר

מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וזאת על מנת לספק שירות איכותי לצרכים קרי :  לספק לך שירותים ו/או לשפר את האתר/ את שירותיה, ניתוח ניהול ותפעולו התקין של האתר, שיפור שירות הלקוחות האתר  ליצירת קשר עמך ו/או הספקת נתונים בקשר לאתר ולשירות וכן על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בו, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים עבור הצורך לרכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים וזאת בכדי להתאים את המודעות אשר יוצגו בעת ביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי.

דיווח ישיר אלקטרוני

מפעילת האתר בכוונתה לשלוח מדי פעם למשתמשים באמצעי התקשורת השונים קרי : הודעת SMS, דואר אלקטרוני על מנת לספק מידע קצר בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. הודעות מתפרצות הן מידע שמפעילת האתר תפרסם וישלח על ידה, והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים. מידע כזה אשר ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך ויש לו הזכות לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו בכל עת.

 

מסירת מידע לצד ג':

מפעילת האתר לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש קרי : שם, כתובת , וכן כל מידע אחר המצא ברשותה אלא במקרים אשר תידרש לכך על פי דין ו/או צו שיפוטי.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, לכל אדם הזכאות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.

 

ייתכן כי נאפשר לך לשתף ברשתות החברתיות אינסטגרם, פייסבוק וכדומה, פעולות שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני “SHARE”, “LIKE”,

אנו לא נמסור מידע אישי לפייסבוק או לרשתות החברתיות, אולם פייסבוק או הרשתות החברתיות עשויות  להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותם דרך הפרופיל שלך.

איסוף מידע מצד ג':

כשהנך מבקר או משתמש באתרים ואפליקציות של צד ג' אנו אוספים מידע של המשתמשים באתר. מידע זה כולל מידע על האתרים וכן האפליקציות שבהם אתה מבקר, שימושך בשירותי האתר, וכן מידע שהמפתח או המוציא לאור של האתר ו/או האפליקציה מספק לך או לנו.

 

איסוף מידע ע”י צד ג’:

בעת השימוש באתר מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ וזאת על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.

בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג’ אלו הינן יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.

מפעילת האתר תהא רשאית להעביר כל מידע שאינו מזהה אישית אודות המשתמש אשר נאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש תכנים ומודעות אשר יוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.

כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיה העסקיים של מפעילת האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.

COOKIES:

 

המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג’, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.

ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons “משוואת רשת” במודעות הפרסומת (“Cookies”). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies   ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. 

המידע שמכילות הCookies  נוגע, בין היתר , לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד.  אם אינך מעוניין בהימצאות ה- Cookies תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן).

בנוסף , באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה, או באתרי אינטרנט אחרים. 

שינויים במדיניות הפרטיות:

מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות וכן את תנאי זכות השימוש מעת לעת וזאת מבלי צורך למסור על כך הודעה, מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

הפרת זכויות יוצרים:

אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. במידה והנך מאמין כי המידע או תוכן האתר הינו מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

אחריות:
על הלקוח חלה האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, מאפייניו, תכונותיו והתאמתו לצרכיו, וזאת גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזר הלקוח במנגנוני החיפוש המצויים באתר האינטרנט.

החברה מביאה לידיעת הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם כי התיאור התמציתי של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לרבות מידותיהם וצבעיהם (להלן: "תיאור המוצר") נסמך על מידע אשר נמסר לחברה מצדדים שלישיים. החברה איננה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל והיא ו/או מי מטעמה אינם ישאו באחריות בשל טעות, אי התאמה, חוסר בפרט כלשהו אשר עלול להיגרם בין תיאור המוצר לבין מצבו בפועל. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בעקבות איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו מקולקלים או לא תקינים, אלא אם אירע הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה. במקרה זה, תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.

מוצרים שהינם בעיצוב אישי יהיו בכפוף לנתוני המשתמש אשר הוזנו. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לוודא כי הנתונים המדויקים הוזנו לצורך עיצוב אישי. טעות בהקלדה ו/או בהזנת הנתונים לא תהווה עילה לביטול עסקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר בעניין זה.

סמכות שיפוט :

על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

לבתי המשפט במחוז השיפוט של בית המשפט המחוזי מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר. 

האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע אשר נאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הינם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
 ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב

. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
 על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.

חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כפי שהוא, ויהיה מדויק ככל הניתן, אולם, ייתכן כי המידע אינו שלם או לחלופין, יתכן שנפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

מדיניות משלוחים והחזרות :

משלוחים:  

 • שליח עד הבית – עלות של 35  ש”ח.
  השליחות מבוצעת באמצעות חברת שליחויות בתחומי מדינת ישראל בהתאם לאזורים המוגדרים באמצעות חברת השליחויות.
 • זמן אספקת המוצרים אשר אינם בהתאמה אישית הינו 3-5 ימי עסקים. וזמן האספקה למוצרים שהינם בהתאמה אישית הינו עד 10 ימי עסקים.
 • בכל מקרה יום ההזמנה לא נחשב ליום עסקים.
 • ניתנת האפשרות לאיסוף עצמי בכתובת בתיאום מראש מול מפעילת האתר.
 • לאחר ההזמנה באתר, מומלץ להיות זמין – השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו
 • יובהר כי מפעילת האתר אינה תישא באיחור אשר נובע מחברת השליחויות, אלא בגין איחור שלה בלבד.
 • יובהר כי מפעילת האתר לא תישא באף אחריות בכל הנוגע לנזק ו/או לאובדן בעקבות חברת השליחויות וכל טענה הנוגעת לאובדן הנובע מחברת השליחויות תופנה כלפי חברת השליחויות בלבד.
 • דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה, אלא אם כן צוין אחרת.
 • מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען והלקוח לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה למפעילת האתר ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 • כמו כן, בשליחת המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 • מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר
 • במידה ומפעילת האתר אינה תעמוד במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא הלקוח איננו פטור מחובת התשלום בגין האספקה.

תנאי רכישה כלליים התקפים לכלל המוצרים הנמכרים באתר :

מפעילת האתר רשאית להפסיק את מכירת המוצרים באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד המוצרים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמה, לרבות הוראות תקנון  זה.

 במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.

מפעילת האתר תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע באתר

באתר מופיעות תמונות להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את מפעילת האתר.

מחירי המוצרים הקבועים הינם רשומים ליד כל מוצר והינם כוללים מע"מ, ומובהר בזאת כי מפעילת האתר תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

מוצרים המוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר זה בכפוף לכך שבמועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח המבצע בתוקף.

מפעילת האתר הינה רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג’.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו\או בגין אי תשלום עבור מוצרים ו/או שירותים שנרכשו.

חשבונית מס לעסקה תישלח למשתמש לכתובת הדוא”ל שמסר. כמו כן, באחריות הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.

הוראות שימוש :

מוצרי קריסטל זכוכית וכל מוצר שהוא  כגון גביעי קידוש | מגשי חלה | פמוטים | נטלות אין להשתמש במדיח/להשרות במים. 

טליתות : יש להשתמש בניקוי יבש בלבד. 

החלפות והחזרות :

מוצרים בהתאמה אישית אינם ניתנים לביטול, מוצרים בהתאמה אישית הינם מוצרים אשר מיוצרים במיוחד עבור הלקוח קרי : רקמה/הטבעה/חיתוך בלייזר/טליתות וכיוצ"ב ולכן לא ניתן לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי. למעט אם הביטול נעשה עד שעתיים לאחר ביצוע ההזמנה בלבד.

לקוח המעוניין לבטל עסקה באחריותו להודיע למפעילת האתר על רצונו לבטל את העסקה במועד.

ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על מוצרים מהאתר שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה אשר מקורה במפעילת האתר,   ניתן לקבל עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר מבניהם. כמו כן, על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו על המוצר/ים המוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש ויש להציג הוכחת רכישה.

ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי עמו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים- תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודד – תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה). זאת ועוד, במקרה זה מפעילת האתר תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה , או 100 ש”ח, לפי הסכום הנמוך מבניהם (בלבד שהאריזה לא נפתחה).

במקרה של פגם במוצר ו/או אי התאמה אשר מקורם במפעילת האתר, המשתמש יודיע למפעילת האתר על הפגם ו/או אי ההתאמה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ – 48 שעות לאחר אספקתו,  מפעילת האתר תבדוק את הנושא ובמידה ויוחלט כי אכן המוצר פגום ומקור הפגם הינו במפעילת האתר, יסופק למשתמש מוצר חדש תקין. כאמור למפעילת האתר יהיה את השיקול דעת הבלעדי לקביעה האם מדובר בפגם ו/או באי התאמה אשר מקורו במפעילת האתר.

לא ניתן להחזיר מוצרי חגים, לא בחג ולא לאחר החג גם במידה ולא נעשה בו שימוש.

 החלפות:

בכל מקרה ביטול עסקה ו/או החלפת מוצר ו/או החזרת מוצר יתאפשרו עד 14 יום מיום קבלת המוצר, החזרת המוצר והחלפה מעבר ל – 14 יום לא תתאפשר.

יש לשים לב כי אדם המעוניין להחליף מוצר, צריך לדאוג להביאו אל מפעילת האתר ובמידה והאדם דאג להביאו וברצונו להחליפו במוצר אחר – האחריות על שליחת המוצר היא על הלקוח. יש לשים לב כי במקרה זה מפעילת האתר איננה אחראית על השליחות של המוצרים, אולם אדם המעוניין להשתמש בשירות המשלוחים אשר מפעילת האתר עובדת עמם – ייגבה סכום של 35 ₪.

החזר כספי:

אדם המעוניין מכל סיבה שהיא לבטל עסקה שאיננה בהתאמה אישית קרי : (רקמה, הטבעה,חיתוך בלייזר, טלית וכיו"ב) זיכוי כספי יינתן עד 48 שעות מרגע קבלת המשלוח – בכרטיס האשראי עימו בוצעה העסקה. באיסוף עצמי – מרגע קבלת המוצר עד תום 48 שעות.

לאחר 48 שעות מקבלת המוצר, יינתן זיכוי\שובר בחנות האונליין למימוש בסכום המלא. יש לשים לב כי ההחזר הכספי אינו כולל החזר על דמי משלוח.
בהתאם לחוק, תקוזז עמלה בסך 5% מסכום הקנייה.
הזיכוי של כרטיס האשראי יבוצע כאשר המוצר יגיע חזרה לסטודיו.
במידה ותבחר בקבלת זיכוי כספי לשימוש באתר, שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם  –
ללא ניכוי.

שונות:

תנאי תקנון זה הינם מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש ו/או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

במקרה כי ייקבע שהוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

סיום:

בעת השימוש באתר תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם. כמו כן, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש שימוש באתר (חסימת כתובות  IP מסוימות ) וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. בנוסף, האתר רשאי להפסיק את שימושך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

צרו קשר :

האתר הינו מקפיד על קיום הוראות החוק והינו מכבד את זכויותיהם של משתמשיו ואחרים לפרטיות ולשם טוב. במידה והנך סבור כי פורסם באתר תוכן שהינו פוגע בך – הנך מוזמן לפנות אלינו. זאת ועוד אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור קרי : תנאי מדיניות הפרטיות או  אודות האתר, וזאת תוך ציון פרטיו המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם  בהקדם וביעילות.

כתובת : משה רבינו לוד , ישראל

טלפון : ניתן לפנות אלינו לכל שאלה, טענה ובקשה במספר הוואטסאפ 050-3231113.

Shopping Cart
0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזרה לחנות